Search Courses

Login / Register

      Forgot Login?   Sign up  

Is Múinteoir Mé Webinar #4 - Ag Smaoineamh Faoi Scríbhneoireacht

Is Múinteoir Mé Webinar #4 - Ag Smaoineamh Faoi Scríbhneoireacht

This webinar is a collaboration between Kilkenny Education Centre, Cork Education Support Centre, West Cork Education Centre, Co. Wexford Education Centre and Waterford Teachers' Centre.

Díreoidh an seimineár gréasáin seo aird ar an snáithe de Churaclam Teanga na Bunscoile agus ar an gcaoi ar féidir leat a thorthaí foghlama a ionchorprú i do phleanáil ranga. Fiosróidh Aislinn deiseanna éagsúla don seomra ranga agus bealaí chun tacú le do dhaltaí agus iad ag forbairt a gcuid scileanna scríbhneoireachta as Gaeilge. Oiriúnach do mhúinteoirí ranganna sinsearacha.

This webinar will draw attention to the scríbhneoireacht strand of the Primary Language Curriculum and how teachers can incorporate it’s learning outcomes into their classroom planning. Aislinn, the facilitator, will explore different scríbhneoireacht opportunities for the classroom and ways to support students as they develop their writing skills as Gaeilge. Suitable for teachers of Senior Primary classes. 

Course Properties

Course date 10-02-2022 7:00 pm
Course End Date 10-02-2022 8:00 pm
Capacity 500
Cut off date 10-02-2022 6:00 pm
Individual Price Free
Speaker Aislinn Nic Pháidín, Is Múinteoir Mé
Number Hours 1
Location Online (via Zoom)

Please LOGIN or REGISTER for this course

Eircode - R95 RH97

Newsletter

We will send you information about relevant CPD courses only. Your info is not shared with third parties.

056-7760200 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dept of Education
ESCI
PDST
JCT
NIPT
HSA
NCSE